Ledelsens Informationssystemer

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Virksomhedens grundregnskab - dets principielle indhold, design og anvendelse:

 Kendetegn og kriterier for et omkostningsregnskab.

 Kendetegn og kriterier for et indtætsregnskab.

 Anvendelse af dimensioner og deres formål.

 Forskellige former for hierarkier pådimensioner.

 Sammenhæg mellem indtæter og omkostninger.

 Principper for en relationel databasestruktur.

 Kriterier for oprettelse af objekter i en relationel database.

 Gennemgang af SQL og dets primære elementer.

 E/R-diagrammering (design af logisk datamodel).

 Database-diagrammering (design af fysisk database).

Læringsmål

Viden

- er i stand til at kunne demonstrere en generel og grundlæggende viden om, hvordan relevante teknologier kan anvendes og integreres i en økonomistyrings-mæssig kontekst

Færdigheder

- på et videregående niveau har kendskab til og evner at diskutere og analysere, hvordan centrale teorier og problemstillinger inden for økonomistyring kan implementeres i relevante softwareprogrammer

Kompetencer

- forbindelse med seminarprojektet kan redegøre for, hvordan centrale økonomistyringsmodeller og registreringsprincipper kan integreres med relevant teknologi

Undervisningsform

Modulet er baseret på forelæsninger, og der anvendes summemøder, gruppedis-kussioner og plenumdiskussioner i undervisningen. Der må også påregnes oplæg i plenum.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Modulet har fælles prøver med
KAØKO201624

Fakta om modulet

Engelsk titelManagement information systems
ModulkodeKAØKO201623
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet