Videnskabelig metode

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Videnskabsteori i erhvervsøkonomien.

Hvad er teori og hvad vil det sige at teoretisere over et emne?

Argumentationsformer, litteratursøgning, referenceanvendelse og akademiske skriveteknikker.

Teoriretninger inden for økonomistyring, samt kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder.

Læringsmål

Viden

- på et videregående niveau har kendskab til og evner at diskutere feltet økonomistyring ud fra et videnskabsteoretisk udgangspunkt

- er i stand til at kunne demonstrere en generel og grundlæggende viden om de centrale videnskabsteoretiske paradigmer og undersøgelsesmetoder, som anvendes i forskningen inden for økonomistyring

Færdigheder

- kan redegøre for betydningen af videnskabsteoretiske udgangspunkter i relation til argumentation, teoretisering, undersøgelsesdesign og akademiske skriveprocesser

- har indgående færdigheder om valget af undersøgelsesmetode i forhold til en problemstillings udformning

Kompetencer

- har kompetencer inden for anvendelsen af de mest centrale teorier inden for økonomistyringsforskningen, herunder grounded theory, sensemaking, Actor Network Theory, contingency teori, repræsentationsteori og sociologiske perspektiver

- har grundlæggende kompetencer i udarbejdelsen af case studier i relation til kvalitative undersøgelsesmetoder, herunder anvendelsen af interviews og observationer, og med særlig vægt på sikring af validitet og reliabilitet

i relation til kvantitative undersøgelsesmetoder kan udforme spørgeskemaer og surveys, samt content-analysis

Undervisningsform

Modulet er baseret på forelæsninger, og der anvendes summemøder, gruppediskussioner og plenumdiskussioner i undervisningen. Der må også påregnes oplæg i plenum.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Modulet har fælles prøver med
KAØKO201624

Fakta om modulet

Engelsk titelResearch methods
ModulkodeKAØKO201620
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet