Design og dimensionering af procesanlæg

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Enzymteknologi 2 samt Eksperimentel bioteknologi eller Kemiteknik 2 samt Kemiske processer eller Byens forurening 2 samt Eksperimentel miljøteknologi eller tilsvarende sikkerhedskursus med introduktion til sikkerhed i laboratoriet.

Projektet bygger videre på viden opnået i Fysisk kemi og transportprocesser eller Grundlæggende organisk og fysisk kemi

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet tager udgangspunkt i en proces, f.eks en kemisk syntese eller en masseoverførselsproces. Procesforløbet beskrives gennem en simpel matematisk model, og denne anvendes til design og dimensionering af en opstilling. Ved at foretage opsamling af kritiske data udarbejdes en strategi for styring og regulering af anlægget. Denne strategi tilstræbes implementeret. Elementer af ovenstående implementeres i praksis, hvor andre beskrives principielt med udgangspunkt i den valgte proces.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet

  • Skal kunne redegøre for stof- og energiomsætningen ved en kemisk syntese, masseoverførselsproces, el. lign.

 

Færdigheder

  • Skal kunne anvende basale reaktortekniske beregninger af stof- og energiomsætning til at dimensionere anlægget
  • Skal kunne lave dataopsamlingsprogrammel
  • Skal kunne instrumentere programmellet ved anvendelse af PC-udstyr
  • Skal kunne anvende programmellet til styring og regulering af opstillingen

Kompetencer

  • Skal kunne opbygge et procesanlæg i laboratorium eller pilot-skala
  • Skal kunne vælge de for processen passende enhedsoperationer

Undervisningsform

  • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesign og dimensionering af procesanlæg
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign and Dimensioning of Process Plants
ModulkodeK-KEM-B5-31
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet