Organiske og uorganiske kemiske laboratorieøvelser

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Grundlæggende organisk og uorganisk kemi

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I løbet af kurset bliver følgende temaer gennemgået:

Organisk del:

 • Litteratursøgning
 • Praktiske synteser, oprensning, karakterisering af produkter
 • Reaktionsmekanismer, fysisk kemisk baggrund for forskellige oprensningsteknikker

Uorganisk del

 • Fremstilling af kemikalier og grundstoffer udfra naturligt forekommende råmaterialer udfra følgende aspekter: kemi, teknologi, økonomi og miljø
 • Egenskaber og anvendelse af grundstoffer og de forbindelser de indgår i
 • Systematisk beskrivelse af stoffers og grundstoffers egenskaber ud fra deres støkiometri gennem anvendelse af det periodiske system
 • Planlægning og udførelse af eksperimenter som illustrerer grundstoffernes kemi

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • redegøre for de enkelte trin i syntesen, hvorfor gennemføres de, og hvad sker der på atomart niveau under syntesen
 • redegøre for den teoretiske baggrund af gængse oprensningsteknikker (fx ekstraktion, omkrystallisering, destillation, sublimation, kromatografi)
 • redegøre for grundstoffernes kemi ud fra eksterne kilder
 • redegøre for oprindelse, forekomster, udvinding, pris og anvendelse af grundstoffer og de forbindelser grundstofferne indgår i
 • forklare sammenhængen mellem atomare modeller og bindinger samt bindingsdominerede egenskaber
 • redegøre for relevante industrielle processer

Færdigheder

 • oprense synteseprodukter og vurdere deres renhed, herunder anvende gængse analysemetoder (fx smeltepunkt, refraktivt indeks, IR, NMR) til verificering af produktets identitet og renhed
 • finde relevant litteratur for en given syntetisk problemstilling, samt planlægge og udføre den givne syntese
 • Begå sig i et kemisk laboratorium under hensyntagen til sikkerheds- og affaldshåndteringsregler

Studerende der gennemfører modulet som del af en kandidatuddannelse, skal kunne

 • reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • kunne  inddrage  fagområdet  i løsningen af  komplekse  problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet område

Undervisningsform

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Forelæsninger
 • Klasseundervisning
 • Projektarbejde
 • Workshops
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • Lærerfeedback

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganiske og uorganiske laboratorieøvelser
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelExperimental Organic and Inorganic Chemistry
ModulkodeK-KEM-B4-18
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet