Organisk kemi

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Almen kemi

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Organisk kemi introducerer kulstofforbindelsers bindingsforhold og stereokemi, herunder kemien for forskellige funktionelle grupper, IUPAC-nomenklatur og fysiske egenskaber. Den studerende introduceres til syntese og biologisk virkning af en række medikamenter. Endelig vil databasesøgning af organiske forbindelser og synteseforskrifter blive introduceret.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • redegøre for organiske stoffers struktur og reaktioner
 • redegøre for relevante biomolekyler og medicinske stoffer
 • redegøre for kulstofforbindelsers bindingsforhold og stereokemi
 • redegøre for funktionelle grupper, nomenklatur og fysiske egenskaber
 • redegøre for reaktive intermediater (radikaler, kationer og anioner)
 • forklare organiske molekylers struktur og reaktivitet

Færdigheder

 • opstille organiske synteser

Kompetencer

 • inddrage  organisk kemi i løsningen af  komplekse problemstillinger og derved opnå ny forståelse af et givent fagområde

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Workshops
 • Opgaveløsning

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisk kemi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganic Chemistry
ModulkodeK-KEM-B3-56A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet