Almen Kemi

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Atomer, molekyler, ioner.
 • Støkiometri.
 • Kemiske reaktioner og opløsninger.
 • Atomers struktur og opbygning.
 • Kemiske bindinger og molekylorbitaler.
 • Intermolekylære kræfter.
 • Tilstandsfunktioner: entalpi, entropi, Gibbs energi, van’t Hoff ligning, Ligevægtskonstant, Syre-base ligevægte Redoxligevægte
 • Reaktionshastighed, reaktionsorden, Arrhenius-ligning, aktiveringsenergi, enzymkinetik, Michaelis-Menten ligningen.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • gøre rede for grundlæggende kemiske og fysisk-kemiske principper for reaktioner, ligevægte og reaktionskinetik
 • redegøre for atomers struktur og opbygning, samt kemiske bindinger og intermolekylære kræfter
 • forklare reaktionshastighed og –orden for gennemgåede typer af reaktioner

Færdigheder

 • afstemme kemiske reaktionsligninger
 • beregne enthalpi, entropi og Gibbs energi for kemiske reaktioner
 • beregne pH og redox-potentiale for relevante ligevægte
 • modellere kinetikken for simple reaktionsmekanismer
 • beregne pH af en given opløsning

 

Kompetencer

 • inddrage kemi i beskrivelse og løsning af simple problemstillinger

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Opgaveregning
 • Journal- og rapportskrivning

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 arbejdstimer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt aktiv deltagelse i undervisningen er forudsætning for deltagelse i den ordinære eksamen.
  Godkendte opgaver er forudsætning for deltagelse i reeksamen

Prøver

Prøvens navnAlmen kemi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGeneral Chemistry
ModulkodeK-KEM-B1-1A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i kemi
StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet