Bioprocesser

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Enzymteknologi 2 samt Eksperimentel mikrobiologi eller Kemisk ligevægt 2 samt Kemisk fysik eller andet projektmodul/sikkerhedskursus med tilsvarende introduktion til sikkerhed i laboratoriet

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet opbygges typisk omkring en mikrobiel eller enzymkatalyseret proces i en bioreaktor, hvor støkiometriske og kinetiske parametre, der karakteriserer processen, bestemmes eksperimentelt.

Der udvikles modeller til beskrivelse og optimering af processen under forskellige fysiske og kemiske forhold, under hensyntagen til organismernes fysiologi eller enzymets aktivitetsbetingelser, og processen simuleres og sammenlignes med eksperimentelle data.

Der udføres beregninger af processens udbytte og krav til reaktorens kapacitet mht. transport af gasser og varme. Regulatorer til kontrol af centrale fysiske variable kan implementeres, simuleres og testes.

Projektet kan udføres i samarbejde med en virksomhed

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • redegøre for biologiske produktionsprocesser og design og instrumentering af bioreaktorer
 • redegøre for hvordan enzymer, mikroorganismer, cellekulturer eller andre orgnismer udnyttes og produceres i laboratoriet eller i den bioteknologiske industri
 • redegøre for de vigtigtste transportprocesser i bioreaktorer, massetransport mellem forskellige faser samt varmeudveksling

Færdigheder

 • opstille kinetiske og støkiometriske modeller for biologiske processer, simulere processerne vha. analytisk og numerisk modellering
 • formulere relevante problemer, som kan danne grundlaget for den problembaserede tilgang til projektet
 • opbygge og udarbejde en elektronisk projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog samt formulere og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en fagligt begrundet og sammenhængende måde
 • benytte relevant software til at præsentere, analysere og visualisere teorier, modeller, hypoteser og data skriftligt såvel som mundtligt
 • begrunde valg af litteratur, metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet samt vurdere projektets problemstilling og resultater i relevant faglig og teoretisk kontekst samt i relation til faglitteraturen

Kompetencer

 • opstille eksperimenter og bestemme centrale støkiometriske og kinetiske parametre som anvendes til at beskrive mikrobielle og/eller enzymatiske reaktioner (f.eks. udbyttekoefficienter, specifikke væksthastigheder, metabolske koefficienter, enymaktiviteter m.v.) og transportprocesser (masse- og varme-transportkoefficeinter) i bioreaktorer
 • varetage planlægning, gennemførelse og styring af et problemorienteret projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet og selvstændigt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater
 • identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og videreuddannelse indenfor fagområdet

Undervisningsform

 • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 arbejdstimer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBioprocesser
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBioprocesses
ModulkodeK-BT-B5-74A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet