Anvendt statistik

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Calculus

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende som gennemfører kursetmodulet skal kunne

 • redegøre for forskellige plottyper (scatter, linje, bjælke, histogram, fejlbjælke, boksplot osv.) og hvordan de kan bruges til at visualisere data og beregnet statistik
 • forklare forskelle mellem parametrisk og ikke-parametrisk tilgang, og hvornår hvilken tilgang bruges
 • redegøre for brugen af forskellige teoretiske fordelinger (normalt, ensartet, Studerendes t-fordeling, chi-square, F-fordeling osv.)
 • forklare grundidéen bag frequentist tilgangen i statistik såvel som dens vigtigste resultater (konfidensintervaller, p-værdier, signifikansniveau, testfejl osv.)
 • forklare hvordan man kan vurdere en sammenhæng mellem kvantitative variabler (kovarians, korrelation, regression)
 • forklare hvordan man bruger statistik til analyse af kvalitative data såvel som data, der ikke følger nogen teoretisk fordeling
 • redegøre for de mest typisk fejl og misforståelser i statistik (f.eks. misbrug af p-værdier)

Færdigheder

 • bestemme hvilke statistikker og diagrammer, der er bedst til at beskrive deres egne eksperimentelle data
 • vurdere nødvendigheden af hypotesetest samt vælge den bedste test samt reducere effekten af flere sammenligninger
 • anvende de statistiske metoder på computersoftware (f.eks. R).
 • fortolke beregnede statistikker og diagrammer korrekt samt drage konklusioner og beslutninger baseret på fortolkningen.

Kompetencer

 • demonstrere grundlæggende forståelse af, hvilke problemer der kan løses ved hjælp af anvendt statistik.

Undervisningsform

 • Videoforelæsninger
 • Quizzer
 • Seminarer
 • Spørgetimer
 • Feedback på opgavebesvarelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 arbejdstimer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt aktiv deltagelse i form af godkendte opgaver
  Godkendte opgaver er forudsætning for deltagelse i reeksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt statistik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Statistics
ModulkodeK-BT-B4-15A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet