Eksperimentel mikrobiologi

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Enzymteknologi 2 eller andet projektmodul/sikkerhedskursus med tilsvarende introduktion til sikkerhed i laboratoriet.

Projektet bygger videre på viden opnået i Almen kemi, Mikrobiologi (sideløbende)

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet tager udgangspunkt i en praktisk eller videnskabelig problemstilling vedrørende pro- eller eukaryote mikroorganimsmer i form af renkulturer eller komplekse mikrobiologiske samfund. Projektet kan inkludere bioteknologisk produktion. Projekterne vil have en eksperimentel del, hvor basale mikrobiologiske metoder indgår som et væsentligt element.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • redegøre for prokaryote og eukaryote
 • cellers opbygning og samspil med omgivende miljøer
 • redegøre for udvalgte stoffers struktur og egenskaber og forklare omdannelsesprocesser på molekylært eller cellulært plan og deres sammenhæng med biologiske og kemiske systemer

Færdigheder

 • beherske korrekt brug af biologiske og kemiske begreber og videnskabelig fremstilling
 • foretage kvantitative beregninger på fysiske, kemiske og biologiske processer eller systemer
 • vurdere potentielle risici og sikkerhedsforanstaltninger ved omgang med organismer, specielt mikroorganismer, kemiske og biologiske stoffer, samt håndtere disse i praksis
 • anvende basale analyseteknikker i teori og praksis, samt redegøre for den kemisk-fysiske baggrund for teknikkerne
 • anvende basale mikrobiologiske metoder, samt redegøre for den grundlæggende teori bag metoderne.
 • håndtere sikkert eksperimentelt arbejde med mikroorganismer,  herunder vurdere og anvende relevante beskyttelsesforanstaltninger, arbejde med sterile teknikker, benytte relevante kilder til information samt bortskaffe spild og affald efter forskrifter
 • opbygge og udarbejde en elektronisk projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en fagligt begrundet og sammenhængende måde
 • benytte relevant software til at præsentere, analysere og visualisere teorier, hypoteser og data skriftligt såvel som mundtligt
 • begrunde valg af metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet samt vurdere projektets problemstilling og resultater i relevant faglig og teoretisk kontekst

Kompetencer

 • varetage planlægning, gennemførelse og styring af et problemorienteret projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet og bidrage til projektgruppens arbejde og resultater
 • identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og videreuddannelse indenfor fagområdet

Undervisningsform

 • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 arbejdstimer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt prøve i laboratoriesikkerhed er forudsætning for deltagelse i projekteksamen

Prøver

Prøvens navnEksperimentel mikrobiologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelExperimental Microbiology
ModulkodeK-BT-B3-67A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet