Eksperimentel bioteknologi

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Enzymteknologi 2 eller andet projektmodul/sikkerhedskursus med tilsvarende introduktion til sikkerhed i laboratoriet
Projektet bygger videre på viden opnået i Almen kemi og Mikrobiologi (sideløbende)

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling vedrørende et pro- eller eukaryot system med fokus på bioteknologisk produktion, f.eks. fraktionering og analyse af komponenterne (f.eks. proteiner) i et udvalgt system. Projekterne vil have en eksperimentel del, hvor basale separations- og analyseteknikker anvendes. 

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet

 • Skal kunne redegøre for prokaryote og eukaryote cellers opbygning og samspil med omgivende miljøer
 • Skal kunne redegøre for udvalgte stoffers struktur og egenskaber og forklare omdannelsesprocesser på molekylært eller cellulært plan og deres sammenhæng med biologiske og kemiske systemer
 • Skal kunne redegøre for rekombinant produktion og/eller oprensning af proteiner 

Færdigheder

 • Skal kunne anvende korrekt brug af biologiske og kemiske begreber og videnskabelig fremstilling
 • Skal kunne foretage kvantitative beregninger på fysiske, kemiske og biologiske processer eller systemer
 • Skal kunne vurdere potentielle risici og sikkerhedsforanstaltninger ved omgang med organismer, specielt mikroorganismer, kemiske og biologiske stoffer, samt håndtere disse i praksis
 • Skal kunne anvende basale analyseteknikker i teori og praksis, samt redegøre for den kemisk-fysiske baggrund for teknikkerne
 • Skal kunne anvende grundlæggende statistiske begreber i teori og praksis
 • Skal kunne håndtere sikkert eksperimentelt arbejde med mikroorganismer, herunder vurdere og anvende relevante beskyttelsesforanstaltninger, arbejde med sterile teknikker, benytte relevante kilder til information samt bortskaffe spild og affald efter forskrifter

Kompetencer

 • Skal kunne anvende de i projektet behandlede teorier og metoder til at tilrettelægge og udføre laboratorieforsøg
 • Skal kunne planlægge og gennemføre en eksperimentserie i praksis
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater skriftligt og mundtligt

Undervisningsform

 • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt prøve i laboratoriesikkerhed er forudsætning for deltagelse i projekteksamen

Prøver

Prøvens navnEksperimentel bioteknologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelExperimental Biotechnology
ModulkodeK-BT-B3-29
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet