Molekylærbiologiens centrale dogme

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Enzymteknologi 2 eller andet projektmodul/sikkerhedskursus med tilsvarende introduktion til sikkerhed i laboratoriet.

Projektet bygger videre på viden fra Almen biologi (sideløbende) og Almen kemi

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • redegøre for det molekylærbiologiske centrale dogme
 • beskrive relevante biologiske makromolekylers struktur og funktion
 • gøre rede for sammenhængen mellem genetisk variation og observeret fænotype
 • gøre detaljeret rede for genetisk variations betydning for karaktertræk i den valgte case-kontekst.
 • redegøre for den teoretiske baggrund for de analytiske teknikker, der er benyttet i projektet

Færdigheder

 • fortolke genetisk information i humanbiologisk sammenhæng
 • foretage molekylærbiologiske  analyser og anvende relevante analysemetoder
 • identificere og beskrive etiske implikationer af anvendt teknologi
 • opbygge og udarbejde en elektronisk projektrapport efter fagområdets normer og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en fagligt begrundet og sammenhængende måde, herunder sammenhæng mellem problemformulering, projektets udførelse og væsentligste konklusioner
 • benytte relevant software til at præsentere, analysere og visualisere teorier, hypoteser og data skriftligt såvel som mundtligt
 • sætte projektets problemstilling og resultater i relevant faglig og samfundsmæssig kontekst og identificere relevante interessenter

Kompetencer

 • organisere gruppesamarbejde og samarbejde med vejledere samt varetage planlægning, gennemførelse og styring af et problemorienteret projekt under hensyntagen til tidligere erfaringer
 • identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse indenfor fagområdet

Undervisningsform

Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 arbejdstimer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMolekylærbiologiens centrale dogme
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Central Dogma in Molecular Biology
ModulkodeK-BT-B2-53A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet