Naturforvaltning

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med projektet er at give den studerende viden om natur-problematikker og erfaring i at arbejde med en naturforvaltningsmæssig problemstilling

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

  • identificere of forklare relevante problemstillinger på natur- og miljø-området

Færdigheder

  • opbygge en elektronisk projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant originallitteratur, benytte korrekt fagsprog samt formulere og formidle projektets forskningsbaserede grundlag og problemstillinger samt resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en fagligt begrundet og sammenhængende måde
  • benytte relevant software til at præsentere, analysere og visualisere teorier, modeller, hypoteser og data skriftligt såvel som mundtligt
  • vurdere og udvælge relevant originallitteratur og gængse videnskabelige metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet samt vurdere projektets problemstilling og resultater i relevant natur- og teknisk- videnskabelig kontekst samt relevante samfundsmæssige forhold

Kompetencer

  • varetage planlægning, gennemførelse og styring af komplekse og uforudsigelige forsknings- og/eller udviklingsopgaver og påtage sig et professionelt ansvar for at gennemføre faglige og tværfaglige samarbejder 
  • tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

Undervisningsform

  • Projekt

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 arbejdstimer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Godkendt PBL kompetenceprofil er forudsætning for deltagelse i projekteksamen

Prøver

Prøvens navnNaturforvaltning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEnvironmental Management
ModulkodeK-BIO-K2-42B
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet