Klima og bæredygtighed

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Sikkerhedskursus med introduktion til sikkerhed i laboratoriet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

  • vurdere væsentlige aspekter af klima og bæredygtighed i relation til ressourceforbrug og anvendelse af ressourcer
  • forklare bæredygtighedsbegreber og klimapåvirkninger og relatere disse til forbrug og genanvendelse af ressourcer.
  • forklare teorien bag masse- , energi og stofstrømsanalyser og anvende analyserne på simple systemer.
  • anvende miljøtekniske metoder til at fastlægge emissionsopgørelser for udvalgte miljøteknologiske systemer

Færdigheder

  • opbygge og udarbejde en projektrapport efter fagområdets normer og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en fagligt begrundet og sammenhængende måde, herunder sammenhæng mellem problemformulering, projektets udførelse og væsentligste konklusioner
  • sætte projektets problemstilling og resultater i relevant faglig og samfundsmæssig kontekst og identificere relevante interessenter

Kompetencer

  • organisere gruppesamarbejde og samarbejde med vejledere samt varetage planlægning, gennemførelse og styring af et problemorienteret projekt under hensyntagen til tidligere erfaringer
  • identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse indenfor fagområdet

Undervisningsform

Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKlima og bæredygtighed
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelClimate and sustainability
ModulkodeK-BIO-B2-54
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet