Børneret (privatret)

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Privatretlig børneret rummer flere retsområder, der regulerer barnets retsstilling, men dette fag har fokus på retsområderne familie- og arveret. Undervisningen vil tage udgangspunkt i et børneretligt perspektiv, herunder barnets retsstilling i forhold til forældre. Retlig analyse af reglerne om forældremyndighed, samvær, bopæl, arveret og forældreskab vil blive foretaget på baggrund af metodisk arbejde med såvel nationale som internationale retskilder, herunder retspraksis fra både danske domstole og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. I undervisningen lægges der op til faglige diskussioner bl.a. om aktuelle dilemmaer vedrørende retsforholdet mellem børn og forældre, herunder barnets med- og selvbestemmelsesret. Undervisningen er i høj grad baseret på dialog og studenteraktivitet for at forberede og styrke den juridiske argumentation som skal foregå ved den mundtlige eksamination. Eksaminationen tager udgangspunkt i et gruppebaseret miniprojekt. Kurset har et akademisk udgangspunkt, hvorfor den dybdegående analyse af retsområdet, forbereder den studerende på det metodiske arbejde, der ligger i generel projektudarbejdelse, f.eks. specialeskrivning.

Læringsmål

Viden

 

 • Det familieretlige områdes retskilder, nationalt og internationalt med fokus på børneretten.
 • Børnerettens systematik, hovedprincipper og grundlæggende begreber inden for familieretten.
 • Myndighedsstruktur, organisering og styring på området, herunder særligt familieretshuset og familieretten.
 • Sagsbehandling og sagsoplysning i familieretshuset og familieretten.
 • Børns og forældres processuelle rettigheder i de familieretlige sager.
 • Forældremyndighedens indhold, regulering og rækkevidde.
 • Regulering af samvær, herunder samværschikane, og bopæl i forskellige sagstyper.
 • Andre veje til forældreskab, bl.a. adoption og surrogatmoderskab.
 • Et børneretligt perspektiv på arveretten, herunder testation ift. børn.
 • Betydningen af børns menneskerettigheder for den nationale familieret.

Færdigheder

 

 • Redegøre for børnerettens systematik, hovedprincipper og grundlæggende begreber inden for familieretten.
 • Redegøre for retsområdets struktur og organisering, samt de særlige forhold ved prøvelse på området.
 • Analysere reglernes indhold og argumentere for valg af retskilde.
 • Identificere og afgøre processuelle og materielle spørgsmål i børneretssagerne.
 • Redegøre for de retlige konsekvenser af en lovovertrædelse, og redegøre for håndhævelse.

Kompetencer

 • Kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for børneretten.
 • Kunne vælge relevante løsninger og begrunde valget på et videnskabeligt grundlag.
 • Kunne formidle viden og diskutere retlige problemstillinger inden for retsområdet.
 • Kunne formidle retlige vurderinger klart og velstruktureret både skriftligt og mundtligt.

Undervisningsform

 • Workshops

Det forventes, at man møder fysisk frem til undervisningen med henblik på deltagelse i gruppe- og projektarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBørneret (privatret)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutter pr. studerende x antal i gruppen.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Miniprojekt må medbringes
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelChild Law (private law)
ModulkodeJUR-SM-62-23
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget.

Offentliggøres senest 3 uger inden semesterstart!

 • Samling af artikler, love, forarbejder mv uploades på Moodle