Anvendt epidemiologi og registerforskning

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Anbefalede faglige forudsætninger er kvalifikationer opnået i modulet ”Epidemiologi og statistisk” samt projektmodulet ”Håndtering af risikofaktorer for sygdom”.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Kan redegøre detaljeret for epidemiologiske problemstillinger af betydning for forskning på baggrund af administrative data og håndtering heraf
 • Kan redegøre for betingelserne for brug af udvalgte statistiske metoder til overlevelsesanalyse og regressionsanalyse
 • Har omfattende viden om de administrative digitale registre, der står til rådighed for forskning og de lovgivningsmæssige rammer for registerforskning samt forståelse af de krav, dette stiller til håndteringen af digitale data
 • Har viden om analyse i et registerepidemiologisk relevant digitalt statistikprogram, f.eks. SAS, og behersker udvalgte statistiske funktioner
 • Har forståelse af og kan redegøre for anvendelse af overlevelsesanalyse og forskellige regressionsanalyser

Færdigheder

 • Kan selvstændigt udarbejde en protokol og på baggrund heraf beskrive og gennemføre en analyseplan, herunder modellere sammenhænge mellem variable
 • Kan skabe en fuldstændig dokumentation af data
 • Kan i et registerepidemiologisk relevant digitalt statistikprogram, f.eks. SAS:
  • sammensætte forskningsrelevante datasæt ud fra komplicerede datakilder
  • foretage regressionsanalyser, herunder logistisk regression, Cox regression og Poisson regression og kan fortolke forudsætninger og resultater
  • foretage variansanalyse og covariansanalyse og fortolke forudsætninger og resultater
 • Kan anvende register-epidemiologiske grundbegreber og diskutere egne resultater i relation til forudsætningerne for analysen

Kompetencer

 • Kan selvstændigt beskrive, tilrettelægge og gennemføre en epidemiologisk undersøgelse på baggrund af registerdata
 • Kan kritisk vurdere styrker og svagheder ved den gennemførte analyse og herunder gennemføre supplerende analyser til at afdække styrker og svagheder

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt epidemiologi og registerforskning
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Epidemiologi and Registerbased Research
ModulkodeIDFFSV213_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet