L: Flerfagligt projekt

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med kurset er, at den studerende på tilfredsstillende vis kan kombinere og anvende faglige indsigter fra historiefaget med en eller flere andre videnskabsdiscipliner i analysen af en given historisk problemstilling, og at den studerende kan anlægge et historisk perspektiv på et andet fags genstandsfelter og problemstillinger.

Læringsmål

Viden

  • Viden om tvær- og flerfaglighed som tilgang til projektskrivning.
  • Viden om udvalgte andre fags og videnskabsdiscipliners genstandsfelter og problemstillinger.

Færdigheder

  • At kunne stille nye spørgsmål til historien med udgangspunkt i et andet fags metoder og/eller teorier.
  • Anvende historiefaglig viden til at udforske og sætte historisk perspektiv på genstandsfelter og/eller problemstillinger, der arbejdes med i et andet fag.

Kompetencer

  • Formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form.
  • Kombinere forskellige videnskaber i løsningen af en given problemstilling.
  • Historisere videnskabsdiscipliner med henblik på at skabe ny indsigt.

Undervisningsform

Seminarundervisning, hvor de studerende fremlægger og diskuterer egne projekter. Undervisningen introducerer til tvær- og flerfaglige videnskabelige tilgange. Undervisningsindholdet udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnL: Flerfagligt projekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.

Projektrapportens omfang: Maks. 20 normalsider for 1 studerende, 30 sider for 2 studerende.

Den mundtlige evaluerings omfang: Maks. 30 minutter for 1 studerende, 40 minutter for 2 studerende.

Den mundtlige evaluering består af to dele: En mundtlig præsentation og efterfølgende eksamination med udgangspunkt i projektrapporten.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelL: Interdisciplinary Project
ModulkodeHISKAC23L
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet