I: Specialeforberedende modul

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at sætte den studerende i stand til at definere, afgrænse, organisere og problemanalysere afviklingen af et afrundet forskningsarbejde med fast deadline. Det er herudover et mål, at den studerende igangsætter egne forarbejder til det senere arbejde med specialeafhandlingen.

Med udgangspunkt i bl.a. de studerendes egne input om deres kommende specialeafhandling introduceres metoder og modeller for problemformulering, kildeforståelse, litteratursøgning og -behandling samt indsamling og etablering af empiri til brug i undersøgelser. Modulet introducerer ligeledes til forskellige arbejdsstile, modeller for organisering af forskningsarbejde og vejledningsformer. På grundlag af den studerendes input kobles den studerende efterfølgende sammen med en specialevejleder (jf. bestemmelserne for Modul K: Kandidatspeciale) og en specialekontrakt udfærdiges.

Læringsmål

Viden

  • Viden om metoder og modeller for problemformuleringer, kildeforståelse, litteratursøgning og -behandling.
  • Viden om forskellige arbejdsstile, modeller for organisering af videnskabelse og vejledningsformer.
  • Viden om projektorganisering, -styring og -afvikling.

Færdigheder

  • At kunne igangsætte egne forarbejder til specialeafhandling.
  • At kunne opstille provisoriske problemformuleringer.
  • At kunne definere og afgrænse et (forsknings-)emne under hensyntagen til udstukne rammer for brug af tid og ressourcer.

 

Kompetencer

  • Forberede og planlægge et større problembaseret projektarbejde under hensyntagen til udstukne rammer.
  • Kritisk reflektere over og justere egne arbejdsprocesser. 
  • Tage ansvar for egen læring.

Undervisningsform

Workshops med tilknyttede skriftlige øvelser og oplæg.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnI: Specialeforberedende modul
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Modulet bestås ved aktiv deltagelse, dvs. tilfredsstillende løsning af et antal øvelsesopgaver i tilknytning til undervisningen. Koordinator/underviser udmelder ved undervisningens start de nærmere regler for at bestå ved aktiv deltagelse. Reglerne meddeles ligeledes i semesterbeskrivelsen.

For dem, der ikke består kurset ved aktiv deltagelse, afholdes re-eksamen som en skriftlig ugeprøve.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelI: Master Thesis Preliminary Course
ModulkodeHISKA23I
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet