F: Projekt

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende arbejder – individuelt eller i en gruppe –  med et projekt med en relevant historiefaglig problemstilling, Projektet kan have form af en analyse af historisk kildemateriale, herunder digitale kilder og/eller med anvendelse af digitale metoder, eller tage udgangspunkt i en analyse af kulturarvsprocesser.

Undervisningens organisering og afvikling, samt forventninger til den studerendes arbejdsindsats udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Læringsmål

Viden

  • Relevant viden om projektets emne/problemstilling.
  • Indsigt i teorier og metoder af relevans for problemfeltet.

Færdigheder

  • Selvstændigt kunne formulere en problemstilling, begrunde valg af teori, metode og begrunde litteraturvalg.
  • Anvende relevant teoretisk viden og metodiske færdigheder til at analysere en problemstilling og begrunde de konklusioner, som drages på baggrund af projektets analyse.
  • Vurdere den videnskabelige holdbarhed af andres og egne tolkninger af problemstillingen.

Kompetencer

  • Selvstændigt formulere en relevant problemstilling og tilrettelægge en analyse.
  • Selvstændigt udføre et projekt inden for en given tidsfrist.
  • Reflektere over egen læring og kompetenceudvikling.

Undervisningsform

Projektskrivning under vejledning. Arbejdet med projektet præsenteres, dokumenteres og diskuteres desuden på workshops/statusseminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Godkendelse af en af den studerende individuelt udarbejdet kompetencerefleksion. Udformning og muligt indhold af denne kompetencerefleksion udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Prøver

Prøvens navnF: Projekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Omfang af den skriftlige rapport: Maks. 20 normalsider for 1 studerende, 30 sider for 2 studerende, 40 sider for 3 studerende og 50 sider for 4 eller 5 studerende.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelF: Project
ModulkodeHISKA23F
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Historie
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum udgøres af selvvalgt relevant historisk, videnskabs-, kulturarvs-, arkiv- eller kommunikationsteoretisk litteratur (min. 1.200 sider).