D(ii): Historiedidaktik med praktik - Historie som dannelsesfag

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er, at den studerende skal kunne reflektere kritisk over didaktiske problemstillinger med afsæt i almen- og fagdidaktisk undervisningsteori.

Undervisningen er rettet mod formidling af historie i en undervisningskontekst. Modulet omfatter en introduktion til læringsteorier, undervisningsprincipper, opbygning af undervisningsmoduler og -forløb, arbejdsformer, taksonomi, læremidler, undervisningsdifferentiering, evaluering og progression.

Fagdidaktisk arbejder den studerende på modulet med målgruppebestemte læringsforudsætninger i historie, samt tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning, som støtter disse målgruppers tænkning om historie og fortid. Endelig introducerer modulet til historiske såvel som nutidige dannelsesteoretiske positioner inden for historiefaget.

Praktikdelen består i at iagttage og analysere undervisning i en gymnasieklasse, samt afholde selvstændig undervisning.

Som afslutning af modulet og praktikdelen udarbejdes en praktikrapport. Rapporten skal indeholde kritiske refleksioner over en eller flere historiedidaktiske problemstillinger i gymnasialt (el.lign.) regi med inddragelse af almen- og fagdidaktisk teori. Refleksionerne kan indeholde egen såvel som observeret undervisning.

Læringsmål

Viden

 • Viden om forskellige undervisningsformer og taksonomier.
 • Viden om evalueringsformer.
 • Kendskab til forskellige, herunder digitale, undervisningsmidler.
 • Viden om forskellige elevgrupper og typer.
 • Indsigt i forskellige dannelsesteoretiske retninger og hvilke didaktiske positioner, der ligger i forlængelse heraf.

Færdigheder

 • Kunne analysere læringssituationer.
 • Kritisk analysere og vurdere undervisningsforløb.
 • Kunne identificere forskellige læringsteorier, herunder kritisk at kunne tage stilling til teorierne.
 • Kunne identificere den rette formidlingsform til en udvalgt målgruppe.

Kompetencer

 • Udføre og dokumentere observationer til brug i analysearbejde.
 • Opbygge et undervisningsmodul eller forløb på baggrund af læringsteori, målgruppe, undervisningsmål og målsætning.

Undervisningsform

Undervisningen vil være en blanding af forelæsninger med plenumdiskussioner og gruppearbejde, hvor de studerende arbejder med opbygningen af undervisningsforløb til bestemte målgrupper.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnD(ii): Historiedidaktik med praktik - Historie som dannelsesfag
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig rapport på min. 15 og max 20 sider.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelD(ii): History Didactics including Internship - The Subject of History as Education
ModulkodeHISKA23DII
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

I den skriftlige opgave opgives relevant litteratur på min. 500 normalsider.