M07a Historisk videnskabsteori og metode 1 – Kildeanalyse

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende kan anvende historiefagets metodiske greb og sluttemåder til at analysere og udnytte forskellige typer af kilder fra forskellige historiske perioder med henblik på at fremstille et stykke fortidig virkelighed.

Den studerende kan desuden reflektere over disse metoder og formidle sine refleksioner i øvelsesopgaver.

Undervisningens organisering og afvikling, samt kravene til den studerendes arbejdsindsats, herunder hvordan den studerende indhenter de anførte forudsætninger for at kunne gå til eksamen, udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Læringsmål

Viden

  • Viden om historiefagets metodiske greb og sluttemåder.

Færdigheder

  • Selvstændigt tolke og anvende forskellige typer af kilder til at fremstille et stykke fortidig virkelighed.

Kompetencer

  • Reflektere over metodiske valg i forbindelse med denne fremstilling.
  • Arbejde systematisk og stringent med sproglige levn fra fortiden.

Undervisningsform

Undervisningen indeholder metodiske, teoretiske, og kildekritiske elementer af relevans for historikere. Gennem øvelsesopgaver trænes den studerende i at træffe bevidste og eksplicitte metodiske valg i behandlingen af historiske problemstillinger. Den studerende trænes desuden i metodisk repræsentation af den fortidige virkelighed.

Undervisningen består af en kombination af forelæsninger og seminarer med tilknyttede øvelsesopgaver.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Aflevering af et antal godkendte øvelsesopgaver. Antal og krav til godkendelse fastlægges af modulets undervisere og fremstilles dels i undervisningen, dels i semesterbeskrivelsen.

Prøver

Prøvens navnM07a Historisk videnskabsteori og metode 1 – Kildeanalyse
Prøveform
Skriftlig
En individuel, bunden, skriftlig ugeopgave i form af analyse af empirisk materiale. Opgavespørgsmålet og det dertil hørende empiriske materiale udleveres ved prøvens begyndelse.

Besvarelsen må ikke overskride 10 normalsider.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelM07a Theory of Historical Science and Methods, Part I
ModulkodeHISBA21M07A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum omfatter værker og artikler af metodisk og teoretisk karakter, såvel som konkrete eksempler og kildesæt i forbindelse med løsning af øvelsesopgaver. Pensum er på ca. 700 sider.