M04 Litteratur- og informationssøgning

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende introduceres for litteratur- og informationssøgning og relevante digitale redskaber hertil.

Undervisningsforløbets afvikling og indhold, herunder kravene til den studerendes arbejdsindsats og opgaver udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Læringsmål

Viden

 • Digitaliseringens historie og betydning i det moderne samfund.
 • Digitaliseringens betydning for søgning og adgang til information og viden.
 • Relevante litteratur- og informationssøgningsstrategier, -metoder og -teknikker.
 • Forståelse for forskellige typer af viden og information.
 • Forståelse for offline og online informationskilder, samt hvor det er hensigtsmæssigt at søge ift. specifikke faglige opgaver.
 • Kendskab til relevante databaser til søgning og adgang, samt hvordan databasers opbygning og struktur påvirker søgestrategier og -resultater.

Færdigheder

 • Anvende og udføre relevante søgestrategier ift. specifikke faglige opgaver og vurdere resultatet heraf.
 • Vurdere og reflektere over proveniensen af fremfundet information og viden.
 • Anvende relevante digitale værktøjer til søgning, adgang, organisering samt citering af forskelligartede informationskilder samt leve op til krav om videnskabelighed i brug af information og viden.
 • Evaluere databaser og søgemaskiners anvendelighed ift. det emne der søges information om og litteratur til.
 • Argumentere for egne valg ud fra fagligt-akademiske standarder for, hvordan man sikrer sig et validt søgeresultat.

Kompetencer

 • Identificere informations- og vidensbehov ift. specifikke faglige problemstillinger.
 • Identificere, hvordan digitaliseringsprocesser påvirker søgning og adgang til viden.
 • Reflektere over egne behov for at udvikle kompetencer til digital informations- og litteratursøgning.
 • Reflektere kritisk over fremfundet information og viden.

Undervisningsform

Seminarer og workshops med tilknyttede øvelsesopgaver.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnM04 Litteratur- og informationssøgning
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Modulet bestås ved aktiv deltagelse, dvs. tilfredsstillende løsning af et antal øvelsesopgaver i tilknytning til undervisningen. Bedømmelsen bestået opnås ved fremmøde til mindst 80 % af undervisningen samt godkendelse af opgaver. De specifikke krav (dvs. de omtalte opgaver) for at kunne bestå ved aktiv deltagelse beskrives i semesterbeskrivelsen og formidles ved undervisningens start.

Re-eksamen: Individuel, 48 timers bunden, skriftlig opgave. Besvarelsen må ikke overskride 10 normalsider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelM04 Literature and Information Search
ModulkodeHISBA21M04
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum er på ca. 500 sider.