M03 Introduktion til problemorienteret projektarbejde

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende introduceres for problemorienteret læring (PBL) samt projekt- og gruppearbejde.

Undervisningsforløbets afvikling og indhold, herunder kravene til den studerendes arbejdsindsats og opgaver udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Læringsmål

Viden

  • Problemorienteret læring (PBL) og tilhørende arbejds- og læringsformer.
  • Styring og ledelse af projektarbejde på et grundlæggende niveau.
  • Gruppearbejde, roller og brug af vejleder.
  • Relevante digitale redskaber til brug ifm. PBL og projektarbejde.

Færdigheder

  • Anvende relevante redskaber på egne læringsprocesser.
  • Anvende metoder og redskaber til projektstyring og –ledelse.
  • Dokumentere, begrunde og afgrænse en problemformulering.

Kompetencer

  • Identificere egne læringsbehov og selvstændigt strukturere egen læring, både individuelt og ifm. gruppearbejde.
  • Selvstændigt indgå i læringssamarbejder med andre studerende.
  • Selvstændigt identificere og vurdere anvendeligheden af redskaber ifm. forskellige arbejds- og læringsformer.

Undervisningsform

Seminarer og workshops med tilknyttede øvelsesopgaver.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnM03 Introduktion til problemorienteret projektarbejde
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Modulet bestås ved aktiv deltagelse, dvs. tilfredsstillende løsning af et antal øvelsesopgaver i tilknytning til undervisningen. Bedømmelsen bestået opnås ved fremmøde til mindst 80 % af undervisningen samt godkendelse af opgaver. De specifikke krav for at kunne bestå ved aktiv deltagelse beskrives i semesterbeskrivelsen og formidles ved undervisningens start.

Re-eksamen: Individuel, 48 timers bunden, skriftlig opgave. Besvarelsen må ikke overskride 10 normalsider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelM03 Introduction to Problem Based Project Work
ModulkodeHISBA21M03
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Historie
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet