M01 Oversigtsforløb i globaliseringens historie

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen gennemgår og diskuterer hovedtræk af globaliseringens historie.

Undervisningen relaterer sig i et vist mål til undervisningen i modul 2: FNs Verdensmål og historie. Relationen mellem de to moduler udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Afvikling og indhold af undervisningen, samt forventningerne til den studerendes arbejdsindsats udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Læringsmål

Viden

 

  • Demonstrere viden om hovedtræk af globaliseringens historie.

Færdigheder

  • Gøre rede for (beskrive, sammenfatte og sammenligne) væsentlige træk af globaliseringens historie.
  • Identificere og argumentere for centrale forandringer i globaliseringens historie og for sammenhænge mellem økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forandringsprocesser.

Kompetencer

  • Uddrage det væsentlige af en tekst, og sammenfatte og formidle pensumlitteraturen i en velstruktureret form.

Undervisningsform

Der tilbydes forelæsninger og evt. kollokvier, hvor særlige elementer i pensum kan analyseres og fortolkes yderligere. Udover forelæsningerne skal den studerende selvstændigt læse pensumlitteraturen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnM01 Oversigtsforløb i globaliseringens historie
Prøveform
Skriftlig
Individuel, bunden, skriftlig 48-timers hjemmeopgave med besvarelse af et af eksaminator formuleret spørgsmål. Opgaven skal kunne besvares på grundlag af pensum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelM01 Global History and the History of Globalisation
ModulkodeHISBA21M01
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Historie
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum er på 750 sider.