Modul 7: Afgangsprojekt

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

  • Kunne udarbejde en rapport (eventuelt i samarbejde med en anden deltager) der dokumenterer den studerendes viden og forståelse for de for problemstillingen relevante teorier/modeller og metoder samt for undersøgelsesresultaternes kvalitet og gyldighed.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

  • Kunne identificere, udvælge, begrunde og anvende teorier/modeller og metoder til at svare på problemformuleringen samt færdigheder i at reflektere over implikationerne af disse valg.
  • Kunne formidle undersøgelsesresultater både skriftligt og mundtligt.
  • Kunne foreslå anvendelsen af alternative modeller/teorier og metoder.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

  • Den studerende skal kunne anvende teorier, metoder, og redskaber fra HD 2. del i Økonomi og Regnskabs obligatoriske moduler og valgfag på minimum 10 ECTS, til at identificere, analysere, beskrive og behandle virkelige problemstillinger på eksemplarisk vis.
  • Den studerende skal kunne arbejde med komplekse problemer og udføre professionel praksis inden for HD 2. del i Økonomi og Regnskabs obligatoriske moduler eller valgfag på minimum 10 ECTS i forskelligartede og tværfaglige samarbejdsrelationer, samt kunne organisere og lede dette arbejde i projektform på eksemplarisk vis.
  • Kunne tage ansvar for egen faglig udvikling.

Undervisningsform

De studerende organiserer selvstændigt arbejdet ved udarbejdelse af projektet. Oplysninger om vejledning m.m. findes på de studerendes Moodle-rum.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det kræver en betydelig arbejdsindsats at skrive afgangsprojektet og gå op til den endelige eksamen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAfgangsprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Afgangsprojektet skal indeholde et resume på engelsk. Resumeets omfang er normalt 1-2 sider. Resumeet indgår i bedømmelsen.

Afgangsprojektet må have et omfang af maksimalt 60 sider ved et individuelt projekt, 80 sider ved 2 studerende eller 100 sider ved 3 studerende eller flere.

De formelle krav til sidetal er eksklusiv bilag, der må indgå i begrænset omfang og indholdsfortegnelse og litteraturliste tæller ikke med i det samlede sideantal. Det skal understreges, at projektets omfang nøje skal overholdes.

Projektet skal desuden opfylde følgende formelle krav til formatet: A4-format, 1½ linjeafstand, 12 pitch.

Vejledning og skrivning af afgangsprojekt foregår på dansk.

Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Der må medbringes kopi af det afleverede projekt, samt en præsentation, i digitalt eller trykt format, til eksaminationen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 7: Final Project
ModulkodeHDR-M7-22-23
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet