Modul 4: Skatteret I

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Have en forskningsbaseret viden om elementerne i den skattepligtige indkomst: indtægter, udgifter herunder afskrivninger, periodisering, beskatningen af kapitalgevinster samt tillige selskabers særlige skattemæssige problemstillinger og skatteberegningen for personer og selskaber.
 • Have viden om lovregler og praksis som sætter vedkommende i stand til at udarbejde selvangivelse for personer og selskaber med grundlæggende skattemæssige problemstillinger.
 • Hav viden, som sætter vedkommende i stand til at beskrive de skattemæssige konsekvenser af påtænkte dispositioner og derved producere et relevant beslutningsgrundlag for valg mellem alternativer i situationer, hvor skat er en afgørende faktor.
 • Kunne forstå og reflektere over grundlæggende principper inden for lovregler og praksis.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne identificere, analysere og løse grundlæggende problemer i relation til selvangivelsens indtægts-, udgifts- og afskrivningsside samt periodiseringen af disse.
 • Kunne identificere, analysere og løse grundlæggende problemer i relation til kapitalgevinst beskatning.
 • Kunne identificere, analysere og løse problemer i relation til selskabers særlige problemstillinger.
 • Kunne beregne skatten for personer og selskaber.
 • Kunne vurdere om en dom kan bruges til løsning af en konkret problemstilling.
 • Kunne producere et efter skat beslutningsgrundlag i situationer, hvor skat er en afgørende faktor.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne identificere, analysere og fremkomme med løsningsforslag til håndtering af komplekse skattemæssige problemstillinger inden for de ovennævnte områder ved anvendelse af fagets begreber, teorier og metoder.
 • Kunne indgå i samarbejde med specialister i andre funktioner i en virksomhed med henblik på løsning af skattemæssige problemer, som omfatter flere funktioner.
 • Kunne holde sig ajour med udvikling i regler og praksis inden for fagets temaområder.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 1 – 2 gange pr. måned fra kl. 9 - 18. Det kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkatteret I
Prøveform
Skriftlig
4-timers skriftlig eksamen.
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 4: Tax Law I
ModulkodeHDR-M4-22-23
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet