Kvante-elektronik

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet grundlæggende kvantemekanik på 4. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om simple atomer og to-atomige molekyler
  • Skal have viden om nanostrukturers kvantemekaniske egenskaber, herunder kvantebrønde og kvantewirer.
  • Skal have viden om anvendelser af nanostrukturer i elektronik og optik.

Færdigheder

  • Skal kunne redegøre for egenskaberne af simple atomer og molekyler
  • Skal kunne redegøre for kvantemekaniske egenskaber og anvendelser af nanostrukturer

Kompetencer

Kompetencerne som opnås, skal udvikle og styrke kendskab til den kvantemekaniske beskrivelse af stof herunder særligt nanostrukturer. Desuden opbygges forståelse for, at nanostrukturers særlige egenskaber ofte bunder i kvantemekaniske effekter, således at praktiske redskaber til beskrivelse heraf vigtige.

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKvante-elektronik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Prøveformen fastlægges og beskrives af kursusholderen i forbindelse med semesterplanlægningen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelQuantum Electronics
ModulkodeF-NAN-B6-5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (fysik og teknologi)
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet