Fysikkens anvendelser: (C) Astrofysik

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulet skal give den studerende grundlæggende forståelse for fysikkens anvendelser indenfor såvel grundvidenskabelige som tekniskvidenskabelige problemstillinger, med særlig fokus på astrofysik.

Læringsmål

Viden

  • Skal have kendskab til astrofysiske teorier, modeller og metoder
  • Skal kunne redegøre for hvordan de astrofysiske parametre der beregnes i projektet kan bestemmes via observationer
  • Skal have kendskab til anvendelsesmulighederne af de dele af astrofysikken som har direkte relation til det aktuelle projektfelt (evt. i samspil med andre fag)

Færdigheder

  • Skal kunne anvende teoretiske og/eller numeriske metoder til at beregne karakteristiske egenskaber af projektets astrofysiske objekter eller fænomener
  • Skal demonstrere indsigt i fagets videnskabelige metode og kunne vurdere og føre en faglig diskussion af kvalitet og relevans af projektarbejdets resultater
  • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant originallitteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets forskningsbaserede grundlag og problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner
  • Vurdere og udvælge relevant originallitteratur og gængse videnskabelige metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet, samt vurdere projektets problemstilling i relevant astrofysisk kontekst

Kompetencer

  • Skal kunne anvende begreber og teori fra (astro)fysik til at beskrive egenskaberne af de undersøgte objekter og relaterede fænomener til både fagfæller og til ikke-specialister
  • Skal kunne tage ansvar for egen læring og specialisering, og selv kunne opsøge og udforske viden og teoretiske/numeriske metoder fra andre discipliner, som kunne være relevante for problemfeltet
  • Varetage planlægning, gennemførelse og styring af komplekse og uforudsigelige forsknings- og/eller udviklingsopgaver og påtage sig et professionelt ansvar for at gennemføre faglige og tværfaglige samarbejder arbejder.

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFysikkens anvendelser: (C) Astrofysik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplications of Physics: (C) Astro Physics
ModulkodeF-FYS-K1-7
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i fysik
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet