Automatisk sansning af omgivelserne

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I mange situationer skal roboten fungere i et ikke-statisk miljø, for eksempel når robotten er mobil eller de objekter robotten interagerer med er i ukendte steder og / eller konfigurationer. For at roboten skal kunne fungere i sådanne situationer, skal den 1) kunne sanse sine (skiftende) omgivelser og 2) reagere i overensstemmelse hermed. Dette projektmodul beskæftiger sig med nøjagtigt disse to udfordringer.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om terminologien med robot sensing
  • Skal være i stand til at forstå, hvordan et bestemt robotsystem, for eksempel studentens semesterprojekt, relaterer til et lignende system og den omgivende kontekst

Færdigheder

  • Skal kunne analysere et relevant problem og foreslå en løsning, der bruger teorier og metoder inden for robot sensing og perception.
  • Skal kunne identificere begrænsninger og vurderingskriterier for en konkret robotløsning og (hvis relevant) dets anvendelighed for samfundet
  • Skal kunne syntetisere, dvs. designe og implementere et system (eller dele deraf) ved hjælp af en relevant kombination af sensing og perception for et konkret robotscenarie
  • Skal kunne evaluere en sådan løsning med hensyn til de ovennævnte vurderingskriterier

Kompetencer

  • Skal kunne vælge passende sensorer (biologiske eller tekniske) til en bestemt robotopgave / -applikation
  • Skal kunne udvælge relevante teorier og metoder fra felterne til robot sensing og robot perception og anvende disse i en ny sammenhæng
  • Skal kunne kommunikere ovenstående (ved hjælp af korrekt terminologi), både mundtligt og i en skriftlig rapport
  • Skal kunne demonstrere en fungerende prototype af deres løsning

Undervisningsform

Undervisningsform er angivet i §17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAutomatisk sansning af omgivelserne
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSensing the Surroundings
ModulkodeESNROBB4P1DK
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design