Manipulatorer og industrirobotter

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Gennem teoretisk og praktisk arbejde med et udvalgt problem erhverver de studerende viden inden for robotteknik samt bruger passende metoder til at dokumentere, at problemet har en relevant social sammenhæng. Problemet analyseres ved nedbrydning i underproblemer for at formulere et teknisk problem, der kan løses ved at bruge manipulatorer eller industri robotter, der interagerer med miljøet på en eller anden måde. Den komplette løsning vurderes i forhold til den relevante sociale kontekst. Sammenlignet med første semester fokuserer dette semester mere på manipulatorer og industrielle robotaspekter.

Læringsmål

Viden

 • Skal have opnået erfaring med teorier og metoder til beregning og simulering af kinematik for robot manipulatorer
 • Skal have opnået kendskab til metoder til analyse af lineære dynamiske systemer
 • Skal have kendskab til relevante koordinatsystemer og transformationer, der bruges til at beskrive robot kinematik 
 • Skal have kendskab til anerkendte standarder og vilkår for dokumentation af robotsystemer
 • Skal kunne demonstrere viden om teori og metode i den udstrækning at projektets teori og metoder kan forklares og retfærdiggøres, herunder både valg og fravalg.
 • Skal kunne anvende relevant terminologi

Færdigheder

 • Skal have forståelse for grundlæggende teorier bag robot manipulator komponenter som led og motorer
 • Skal kunne identificere, analysere og formulere problemstillinger inden for disciplinen ved hjælp af kontekstuelle og tekniske analysemetoder
 • Skal på baggrund af ovenstående kunne skabe krav og testspecifikationer, der gør det muligt at afprøve det færdige system stringent
 • Skal kunne bruge matematiske teorier og metoder til at analysere problemer med kinematik
 • Skal kunne programmere grundlæggende manipulator bevægelse ved hjælp af direkte og invers kinematik
 • Skal kunne dokumentere og formidle viden og færdigheder med korrekt brug af terminologi, mundtligt og skriftligt gennem en projektrapport
 • Skal kunne analysere og reflektere over sin egen læringsproces ved brug af passende analysemetoder og erfaring fra P0 og P1
 • Skal kunne analysere et teknisk-videnskabeligt problem under hensyntagen til teknologiske og samfundsmæssige sammenhænge og vurdere de teknologiske og sociale konsekvenser af foreslåede løsninger.

Kompetencer

 • Skal kunne demonstrere, uafhængigt og i grupper, evnen til at planlægge, organisere, implementere og reflektere over et projekt, der er baseret på et problem af relevans for samfundet eller industrien, hvor industrielle robotter eller manipulatorer spiller en central rolle
 • Skal have erhvervet selvstændige og i gruppen evnen l at opnå den nødvendige viden af kontekstuelle såvel som tekniske karakter og være i stand til at formulere modeller af begrænsede dele af virkeligheden til et sådant abstraktionsniveau, at modellerne kan anvendes i design, implementering og test af om systemet opfylder givne krav

Undervisningsform

Undervisningsform er angivet i §17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnManipulatorer og industrirobotter
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerSe semesterbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManipulator and Industrial Robotics
ModulkodeESNROBB2P1DK
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design