Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At sætte den studerende i stand til at håndtere realistiske, komplekse problemstillinger på metodisk vis, samt at udføre struktureret projektarbejde, planlægning og dokumentation.

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne redegøre for grundlæggende læringsteori;
 • Skal kunne redegøre for teknikker til planlægning og styring af projektarbejde
 • Skal kunne redegøre for forskellige tilgange til problembaseret læring (PBL); herunder Aalborg modellens udgangspunkt i problemer, der indgår i en samfundsmæssig og/eller humanistisk sammenhæng
 • Skal kunne redegøre for forskellige tilgange til identifikation, analyse og vurdering af ingeniørvidenskabelige problemstillinger og løsninger i et videnskabsteoretisk, etisk, og samfundsmæssigt perspektiv
 • Skal være i stand til at forklare hvordan disse metoder kan anvendes indenfor robotteknologi

Færdigheder

 • Skal kunne planlægge og styre et problembaseret studieprojekt;
 • Skal kunne analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og på den baggrund komme med forslag til, hvordan samarbejdet i fremtidige grupper kan forbedres;
 • Skal kunne reflektere over årsager til og anvise mulige løsninger på eventuelle gruppekonflikter;
 • Skal kunne analysere og vurdere egen studieindsats og læring, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og der ud fra overveje videre studieforløb og studieindsats;
 • Skal kunne reflektere over de anvendte metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv
 • Skal kunne reflektere over hvorledes ingeniørvidenskab er påvirket af og i sig selv påvirker menneskers og samfunds udvikling
 • Skal kunne udpege relevante fokusområder, begreber og metoder til at vurdere og udvikle løsninger under hensynstagen til de samfundsmæssige og humanistiske sammenhænge i hvilke løsningen skal indgå

Kompetencer

 • Skal kunne indgå i et teambaseret projektarbejde;
 • Skal kunne formidle et projektarbejde;
 • Skal kunne reflektere og udvikle egen læring bevidst;
 • Skal kunne indgå i og optimere kollaborative læreprocesser;
 • Skal kunne reflektere over sit professionelle virke i relation til det omgivende samfund

Undervisningsform

Kurset er organiseret som et mix af forelæsninger, seminarer, workshops, gruppekonsultation og selvstudie.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem Based Learning in Science, Technology and Society
ModulkodeESNROBB1K2DK
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design