Statistik

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset skal understøtte den studerende i læringen af klassisk statistisk analyse af kvalitative måledata

Læringsmål

Viden

Få forståelse for klassiske metoder til statistisk analyse af kvantitative og kvalitative måledata i forbindelse med designede forsøg. Herunder:

 • eksplorative teknikker til dataanalyse
 • flersidet variansanalyse
 • multipel regressionsanalyse
 • kovariansanalyse
 • analyse af latinske kvadrater

samt

 • logistisk regressionsanalyse
 • item-respons analyse
 • kontingenstabelanalyse (herunder 2-sidede og 3-sidede tabeller samt betinget uafhængighed
 • kendskab til grafiske modeller.

Færdigheder

 • anvende en softwarepakke til analyse og fortolkning af data i relation til konkrete forsøg.

Kompetencer

 • frekvens- og associationsmål, samt vurdere deres statistiske usikkerhed
 • at kunne opstille, analysere og kontrollere en statistisk model til beskrivelse af data fra et designet eksperiment
 • at kunne på basis af videnskabelige hypoteser formulere, teste og vurdere tilsvarende statistiske hypotesers validitet
 • at kunne formidle resultaterne af en statistisk analyse samt diskutere konsekvenser af analysens forudsigelser

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStatistik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelStatistic
ModulkodeESNPDPB3K3DI
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i elektronik; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design