Designpsykologisk projektarbejde (P0)

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om den problemorienterede og projektorganiserede indlæringsform gennemført i grupper. Herudover skal den studerende introduceres til problemstillinger og begreber inden for produkt- og designpsykologi.

Læringsmål

Viden

  • forstå og gøre rede for de i projektet anvendte teorier og metoder
  • beskrive typiske faser i et problembaseret projekt
  • redegøre for organisering af gruppesamarbejde og samarbejde med vejledere

Færdigheder

  • beskrive, analysere og afgrænse en faglig relevant problemstilling
  • opstille en problemformulering
  • beskrive problemstillingen i et helhedsorienteret perspektiv
  • formidle og forsvare projektets overvejelser, arbejdsresultater og arbejdsprocesser skriftligt, grafisk og mundtligt
  • beskrive opnåede erfaringer med gruppens projektarbejde.

Kompetencer

  • reflektere over gruppebaseret og individuel videns tilegnelse.

 

Undervisningsform

Gruppeorganiseret projektarbejde støttet af vejleder og andre undervisningsformer jf. § 17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesignpsykologisk projektarbejde (P0)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Work in Engineering Psychology
ModulkodeESNPDPB1P1N
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design