Bachelorprojekt: Kommunikationssystemer

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Alle studerende skal ved slutningen af bacheloruddannelsen have indblik i fagets forskningsområder. Temaet for bachelorprojektet er kommunikationssystemer, som udgør en central del af feltet computerteknologi. Der kan i bachelorprojektet arbejdes med krav til computer- og kommunikationssystemer, som for eksempel pålidelighed, energioptimering, tidsrelevans, sikkerhed, m.m. Bachelorprojektet kan fokusere på at udvikle et computer- og kommunikationssystem, som opfylder specifikke krav og behov, analysere krav, diskutere teknologier og metoder, designe et system, argumentere for trade-offs i systemet, samt evaluere systemet. De studerende kan desuden vælge at inddrage læring fra andre kursus- og projektenheder, som indgår i uddannelsen. Projektet kan ligeledes inkludere perspektiver fra informationsbehandling og dermed gå på tværs af temaer for bachelorprojekterne

Læringsmål

Viden

 • skal forstå, hvordan man kan analysere sig frem til krav for computer- og kommunikationssystemer givet et bestemt scenarie og omsætte dem til en netværksopsætning, der kan opfylde disse krav
 • skal have viden om, hvornår en bestemt kommunikationsteknologi kan anvendes i et givet system og mulige fordele og ulemper
 • skal have viden om byggestenene for et generisk computer- og kommunikationssystem, og hvorledes de interagerer, når der udføres en kommunikationsopgave
 • skal kunne dokumentere kendskab til og overblik over metoder, teknikker og begreber inden for fagområdet computer- og kommunikationssystemer
 • skal have viden om og forståelse af relationer og afhængigheder mellem systemkomponenter samt deres indflydelse på systemarkitekturer

Færdigheder

 • skal kunne analysere et kommunikationsscenarie og specificere relaterede krav som datahastighed, forsinkelse, fejlrate og eller andre performanceparametre i forhold til performance og/eller sikkerhed
 • skal kunne analysere sig frem til den bedste kommunikationstopologi ud fra et givet scenarie, samt identificere protokoller, der skal anvendes for at opnå bestemte krav
 • skal kunne identificere funktionelle komponenter i en systemarkitektur
 • skal kunne begrunde og udvælge relevante løsningsmodeller ud fra kendskab til de muligheder og begrænsninger, som er givet i fagområdets teorier og metoder
 • skal kunne anvende relevante teknikker og metoder til udvikling af konkrete løsninger inden for computer- og kommunikationssystemer
 • skal kunne formidle en problemstilling relateret til computer- og kommunikationssystemer og det tilhørende begrebs- og metodeområde
 • skal kunne benytte korrekt fagterminologi
 • Skal kunne kommunikere problemer, metoder og resultater inden for det videnskabelige område, skriftligt, mundligt og ved hjælp af forskellige digitale media, og diskutere faglige og videnskabelige problemer med fagfæller

Kompetencer

 • skal kunne anvende begreber og ræsonnementer inden for fagområdet computerteknologi til at analysere og løse et udvalgt problem med fokus på computersystemer, netværk og arkitektur
 • skal kunne identificere et computer- og kommunikationssystem for et nyt anvendelsesområde
 • skal kunne demonstrere en sammenhængende forståelse af projektets relation til fagområdet
 • skal kunne planlægge, strukturere og udføre et større projekt inden for computer- og kommunikationssystemer
 • skal kunne reflektere over projektets betydning i et teknisk og samfundsmæssigt perspektiv
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer
 • Reflektere over hvorledes ingeniørvidenskab er påvirket af og i sig selv påvirker menneskers og samfunds udvikling.
 • Forholde sig til de komplekse sociale og miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med anvendelse af teknologiske løsninger

Undervisningsform

Akademisk vejledt, studenterstyret problemorienteret projetarbejde

Se oversigt over undervisningsformer under § 17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt: Kommunikationssystemer
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor's Project: Communication Systems
ModulkodeESNCEB6P1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (computerteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design