Udvikling af indlejrede systemer

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulet har til formål at give studerende en grundlæggende forståelse af computersystemer med fokus på indlejrede systemer og deres anvendelse i bl.a. Internet of Things (IoT)

Læringsmål

Viden

 • har viden om begreber, koncepter og fagtermer inden for udvikling af indlejrede systemer, herunder realtidssystemer
 • har viden om og forståelse af teorier og metoder, der anvendes inden for indlejrede systemer og IoT i forskellige applikationsområder
 • har viden om forskellige mødetyper og bruger disse aktivt i gruppe- og vejledersamarbejde
 • Have kendskab til forskellige vejledertyper og aktivt bruge disse til videnstilegnelse.

Færdigheder

 • kan anvende teorier og metoder for analyse, design og konstruktion af indlejrede systemer
 • kan anvende indlejrede systemer i IoT til løsning af et givet problem
 • kan foretage en analyse af indlejrede systemers omgivelser og deres system- og applikationssoftware, herunder planlægning og estimering af beregningskompleksitet og -tid
 • kan benytte tidssvarende udviklingsværktøjer til implementering af løsninger
 • kan demonstrere færdigheder i brugen af teknikker for analyse af ressourceforbrug
 • kan argumentere struktureret for sine valg og fravalg
 • kan planlægge, afholde og foretage opsamling på møder på struktureret vis
 • Kan gennemføre problemnedbrydning i mindre overskuelige delproblemer
 • Kunne foretage et systematisk valg af metoder til videnstilegnelse i forbindelse med problemanalyse og problembearbejdning

Kompetencer

 • kan gennemføre og reflektere over udviklingsforløb, som omfatter indlejrede systemer
 • kan dokumentere projektresultater, så udenforstående kan foretage en faglig vurdering
 • kan erkende behov for og producere viden inden for området indlejrede systemer og IoT
 • kan kommunikere om resultaterne af projektet ved anvendelse af korrekt fagterminologi
 • kan analysere et emne og diskutere det fra forskellige vinkler
 • Kunne analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet med henblik på at identificere stærke og svage sider, og på den baggrund komme med forslag til, hvordan samarbejdet i fremtidige grupper kan forbedres

Undervisningsform

Jf. beskrivelsen i §17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUdvikling af indlejrede systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDevelopment of Embedded Systems
ModulkodeESNCEB3P3
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design