Netværksbaseret databehandling og bæredygtighed

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med projektenheden er at praktisk introducere et system, som består af flere enheder, der kommunikerer med hinanden. I projektenheden øves den studerende i at sammensætte et netværk af forskellige typer og enheder og styre kommunikationen mellem disse enheder. Ydermere undersøges, hvorledes netværksbeseret databehandling kan indgå i en løsning der bidrager til opfyldelse af bæredygtighedsmål.

Læringsmål

Viden

 • skal have viden om teorier og metoder vedrørende programmering og netværksprogrammering
 • skal have viden om principper for netværksopbygning og databehandling
 • skal have viden om projektledelse og anvendelse i forhold til systemudvikling
 • har viden om, hvorledes det udviklede system kan bidrage til opfyldelse af bæredygtighedsmål

Færdigheder

 • skal kunne identificere, analysere, formulere og bearbejde problemstillinger inden for fagområdet ved brug af kontekstuelle og tekniske anslysemetoder
 • skal kunne nedbryde den givne problemstilling i et antal delproblemer og planlægge, hvordan disse kan distribueres i et netværksbaseret system
 • skal kunne opstille krav til og implementere en simpel brugergrænseflade til understøttelse af projektets databehandling
 • skal kunne gennemføre en metodisk og konsekvent vurdering af de opnåede resultater og disses pålidelighed og gyldighed
 • kan diskutere effekten af systemet på bæredygtighedsmål
 • kunne formidle viden og færdigheder med korrekt brug af fagterminologi, mundtligt såvel som skriftligt igennem en projektrapport
 • kunne analysere og modellere egen læreproces under inddragelse af relevante analysemetoder og erfaringer fra P0 og P1.
 • være i stand til at analysere en teknisk-naturvidenskabelig problemstilling under hensynstagen til teknologiske og samfundsmæssige sammenhænge, og kunne vurdere de teknologiske og samfundsmæssige konsekvenser af foreslåede problemløsninger.

Kompetencer

 • skal kunne anvende argumentation og ræsonnement i valg af netværksteknologier og databehandling
 • skal kunne dokumentere og validere systemets behandling af data
 • skal kunne planlægge og gennemføre systemudvikling med brug af netværksteknologier
 • skal kunne reflektere over udviklingsprocessen og vurdere dens styrker og svagheder
 • kan inddrage bæredygtighed som målsætning i systemudvikling
 • have opnået evnen til, på egen hånd og i grupper, at planlægge, strukturere, gennemføre og reflektere over et projekt, som tager udgangspunkt i en samfunds- eller erhvervsmæssig relevant problemstilling, og hvori et dynamisk elektronisk system indgår som et centralt element
 • have opnået evnen til, på egen hånd og i grupper, at indhente den fornødne viden af samfundsmæssig såvel som teknisk karakter, og være i stand til at

Undervisningsform

Jf. beskrivelse i §17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNetværksbaseret databehandling og bæredygtighed
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNetwork Based Date Management and SDG
ModulkodeESNCEB2P3
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design