Teknologisk projektarbejde

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal gennem modulet opnå erfaring med den problemorienterede og projektorganiserede indlæringsform gennemført i grupper. Herudover skal studerende introduceres til problemstillinger og begreber inden for computerteknologi. Projektgruppen skal udarbejde en rapport og procesanalyse, deltage i en P0-erfaringsopsamling og et fremlæggelsesseminar, hvor projektgruppens dokumenter diskuteres.

Læringsmål

Viden

 • forstå og gøre rede for de i projektet anvendte teorier og metoder
 • beskrive typiske faser i et problembaseret projekt
 • redegøre for organisering af gruppesamarbejde og samarbejde med vejledere

Færdigheder

 • beskrive, analysere og afgrænse en faglig relevant problemstilling
 • opstille en problemformulering
 • beskrive problemstillingen i et helhedsorienteret perspektiv
 • udvikle en teknisk løsning der helt eller delvist løser problemstillingen
 • formidle og forsvare projektets overvejelser, arbejdsresultater og arbejdsprocesser skriftligt, grafisk og mundtligt
 • beskrive opnåede erfaringer med gruppens projektarbejde
 •  

Kompetencer

 • reflektere over gruppebaseret og individuel videnstilegnelse

Undervisningsform

Jf. beskrivelsen i §17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeknologisk projektarbejde
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTechnological Project work
ModulkodeESNCEB1P3
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design