Bachelorprojekt: Computerteknologi og sikkerhed

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Alle studerende skal ved slutningen af bacheloruddannelsen have indblik i fagets forskningsområder. Temaet for bachelorprojektet er cybersikkerhed inden for computersystemer, netværk og arkitekturer. Studerende kan arbejde med analyse eller afbødning af cybertrusler for et cyber- og computersystem eller dele heraf. Projektet kan omfatte udvikling, analyse og test af computersystemer i relation til cybersikkerhed, men kan også baseres på konceptuel analyse og forståelse. De studerende kan desuden vælge at inddrage læring fra andre kursus- og projektenheder, som indgår i uddannelsen. Projektet kan ligeledes inkludere perspektiver fra kommunikationssystemer og bæredygtighed og dermed gå på tværs af temaer for bachelorprojekterne

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om centrale metoder for relevante analyser relateret til sikkerhedsudfordringer i cyber- og computernetværk. Det kan være for eksempel risiko eller trusselsanalyser.
 • Skal have viden om, hvorledes man kan teste et givet computersystem i forhold til cybersikkerhed
 • Skal kunne dokumentere kendskab til og overblik over metoder, teknikker og begreber inden for fagområdet cybersikkerhed og cyber- og computerteknologi
 • Skal have viden om og forståelse af relationer og afhængigheder mellem systemkomponenter samt deres indflydelse på systemarkitekturer og hvilken betydning det har for cybersikkerheden
 • Skal kunne benytte korrekt fagterminologi og teori inden for cyber- og computerteknologi og sikkerhed.
 • Skal have viden om, hvordan cyber- og computerteknologi kan anvendes til udvikling af løsninger, der løser særlige sikkerhedsproblemer.

Færdigheder

 • skal kunne analysere et cyber- og computersystem i forhold til specifikke sikkerhedstrusler og -risici
 • skal kunne analysere og identificere forskellige løsningsmodeller for specifikke sikkerhedstrusler mod et givet cyber- og computersystem
 • skal kunne formidle en problemstilling inden for sikkerhed i cyber- og computerteknologi samt det tilhørende begrebs- og metodeområde
 • skal kunne identificere en problemstilling inden for sikkerhed og udvikle en konkret løsning af denne ved anvendelse af cyber- og computerteknologi og det tilhørende begrebsapparat
 • skal kunne vurdere krav til sikkerhed og/eller privacy og foreslå metoder og teknologier til at imødekomme dem

Kompetencer

 • skal have kompetencer til at anvende begreber og ræsonnementer inden for cyber- og computerteknologi til at analysere og løse en udvalgt problemstilling inden for sikkerhed
 • skal kunne demonstrere en sammenhængende forståelse af projektets relation til fagområdet cybersikkerhed og computersystemer
 • skal kunne planlægge, strukturere og udføre et større projekt inden for cyber- og computerteknologi
 • skal kunne reflektere over projektets betydning i et teknisk og samfundsmæssigt perspektiv, specielt i forhold til sikkerhed

Undervisningsform

Akademisk vejledt, studenterstyret problemorienteret projektarbejde

Se oversigt over undervisningsformer under § 17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt: Computerteknologi og sikkerhed
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor's Project: Computer Engineering and Security
ModulkodeESNCCEB6P2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (cyber- og computerteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design