Udvikling af en applikation

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Igennem P1-projektet skal de studerende tilegne sig viden inden for cyber- og computerteknologier gennem teoretisk og praktisk arbejde med udgangspunkt i en samfunds- eller erhvervsrelevant problemstilling, der kan løses ved hjælp af teorier og metoder inden for feltet. Løsningen skal omfatte en programmerbar enhed (f.eks. computer).

Som en del af projektet introduceres begreber vedrørende bæredygtighed og FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Disse kan anvendes som baggrund for analyse og udvikling af projektet.

Læringsmål

Viden

 • have opnået basal viden om computerplatforme og deres programmering
 • have kendskab til teknologiske og samfundsmæssige problemstillinger i et omfang, så relevante kontekstuelle perspektiver kan udpeges
 • have viden om arbejdsprocesserne i et længerevarende problembaseret projektarbejde
 • have viden om bæredygtighed og hvordan målsætninger herfor kan integreres i problemløsninger vedrørende applikationsudvikling
 • udvise kendskab til teori og metode i et omfang, så der kan redegøres for projektets teoretiske og metodiske grundlag

Færdigheder

 • være i stand til, med udgangspunkt i en samfundsrelevant problemstilling, at identificere relevante krav til en teknisk løsning, produkt eller lignende
 • være i stand til at anvende en relevant metode til struktureret projektarbejde, herunder at kunne analysere og formulere et problem, samt opdele problemet i mindre dele
 • være i stand til at implementere en udvalgt løsning op en egnet platform
 • kunne vurdere egen anvendelse af ovennævnte teorier og metoder
 • kunne formidle ovenstående viden og færdigheder med korrekt brug fagterminologi, mundtligt såvel som skriftlig, igennem en projektrapport
 • være i stand til at analysere muligheder for, hvordan der i udviklingen af en applikation kan integreres bæredygtighedsmål
 • være i stand til at analysere egen læreproces under inddragelse af relevante analysemetoder
 • kunne planlægge et længerevarende gruppesamarbejde og samarbejde med vejleder

Kompetencer

 • have opnået forståelse af det generelle systembegreb, i særdeleshed hvad angår computerplatforme
 • have opnået forståelse af, hvordan udviklingen af en applikation kan bidrage til opfyldelse af bæredygtighedsmål
 • kunne tage ansvar for egen læreproces under et længerevarende projektforløb, samt generalisere og perspektivere de erhvervede erfaringer
 • have opnået evnen til, på egen hånd og i grupper, at planlægge, strukturere, gennemføre og reflektere over et projekt, som tager udgangspunkt i en samfunds- eller erhvervsmæssig relevant problemstilling, og hvori computer engineering indgår som et centralt element

Undervisningsform

Projektarbejde suppleret med studiekredse, forelæsninger, o. lign. jf. § 17.

Projektgruppen skal udarbejde en rapport og en procesanalyse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUdvikling af en applikation
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDevelopment of an Application
ModulkodeESNCCEB1P2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (cyber- og computerteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design