Evaluering af usability og user experience

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Indhold

Faget har til mål at give deltagerne:

 • indgående og operationel viden omkring usability engineering, herunder usability-evaluering, brugerinddragelse og ekspertevalueringer
 • teoretisk funderet forståelse for nødvendigheden af, mulighederne for og rækkevidden af usability engineering og evaluering,
 • kvalifikationer i forhold til at designe og tilrettelægge evaluering af usability,
 • forståelse for udfordringer ved usability-evaluering i praksis og moderne metoder til håndtering af disse udfordringer.
 • indsigt i user experience begrebet og overblik over metoder til evaluering af user experience
 • erfaringer med og færdigheder i konkret usability-evaluerings- og interaktionsdesignarbejde

Udbytte

Efter gennemførelse af faget kan deltagerne:

 • anvende og reflektere over brugercentrerede metoder til usability og user experience evaluering på et velfunderet teoretisk og metodisk grundlag,
 • planlægge evaluering af usability baseret på brugere og udføre en sådan evaluering i en konkret virksomhed inden for software-udvikling,
 • kritisk diskutere styrker og svagheder ved forskellige metoder til usability og user experience evalueringer,
 • kommunikere med både specialister og almenkyndige om faglige, metodiske og praktiske problemstillinger i relation til anvendelse og udførelse af usability-evalueringer,
 • behandle problemstillinger og implikationer i forhold til anvendelse af usability-evaluering på en selvstændig, systematisk og kritisk måde gennem anvendelse af videnskabelig metode.

Færdigheder

Se viden

Kompetencer

Se viden

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres i en kombination af heldags-seminarer og netbaseret undervisning. En del af undervisningen vil foregå i usabilitylaboratoriet på Institut for Datalogi, der er indrettet til at understøtte evaluering med brugere, og iterativt interaktionsdesign.

En del af undervisningsmaterialet vil være engelsksproget.

.
 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEvaluering af usability og user experience
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig individuel eksamen med udgangspunkt i en skriftlig gruppeopgave (max. 3 personer). Ekstern prøve. Karakter efter 7-trins-skalaen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Faglig vejledning:
Lektor Mikael B. Skov, e-mail: dubois(at)cs.aau.dk, tlf.: 9940 8922
 

Praktisk vejledning:
Kontorfuldmægtig Lene Even
E-mail: even(at)cs.aau.dk
Tlf: 9940 8853

Fakta om modulet

Engelsk titelEvaluating Usability and User Experience
ModulkodeDSNITEV27
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design