Metoder til usability-evaluering

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Faget er et metodisk-handlingsanvisende modul. Målet er at give deltagerne

  • indgående og operationel viden omkring usability engineering, herunder usability-evaluering, brugerinddragelse og ekspertevalueringer . i forhold til designet af interaktion med digitale teknologier,
  • teoretisk funderet forståelse for nødvendigheden af, mulighederne for og rækkevidden af usability engineering og evaluering,
  • kvalifikationer i forhold til at designe og tilrettelægge evaluering af usability,
  • forståelse for udfordringer ved usability-evaluering i praksis og moderne metoder til håndtering af disse udfordringer.
  • indsigt i user experience begrebet og overblik over metoder til evaluering af user experience

Læringsmål

Viden

Efter gennemførelse af faget kan deltagerne

  • anvende og reflektere over brugercentrerede metoder til usability og user experience evaluering på et velfunderet teoretisk og metodisk grundlag,
  • planlægge evaluering af usability baseret på brugere og udføre en sådan evaluering i en konkret virksomhed inden for software-udvikling,
  • kritisk diskutere styrker og svagheder ved forskellige metoder til usability og user experience evalueringer,
  • kommunikere med både specialister og almenkyndige om faglige, metodiske og praktiske problemstillinger i relation til anvendelse og udførelse af usability-evalueringer,
  • behandle problemstillinger og implikationer i forhold til anvendelse af usability-evaluering på en selvstændig, systematisk og kritisk måde gennem anvendelse af videnskabelig metode.

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres i en kombination af heldags-seminarer og netbaseret undervisning.
En del af undervisningsmaterialet vil være engelsksproget

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMetoder til usability-evaluering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig individuel eksamen med udgangspunkt i en skriftlig gruppeopgave (max. 3 personer)
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Tjek detaljer på https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/interaktionsdesign-og-multimedier/detaljer/fagpakke/interaktionsdesign-og-usability-evaluering/2.html

Fakta om modulet

Engelsk titelMethods for Usability Evaluation
ModulkodeDSNITEV21
ModultypeKursus
SemesterTjek detaljer på https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/interaktionsdesign-og-multimedier/detaljer/fagpakke/interaktionsdesign-og-usability-evaluering/2.html
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i it, interaktionsdesign og multimedier
StudienævnStudienævn for Datalogi, Studienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design