Tekstanalyse

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • viden om og forståelse af forskellige genrers og teksttypers karakteristika
  • viden om og forståelse afteoretiske og metodiske aspekter af tekstanalyse
  • viden om og forståelse afet udvalgt emne inden for området gennem et projektbaseret emnestudie.

Færdigheder

  • at anvende relevant teori og metode om tekstanalyse
  • at strukturere og bearbejde en problemstilling.

Kompetencer

  • at identificere egne læringsbehov
  • på videnskabeligt niveau at reflektere over, hvordan tekster fungerer kommunikativt og udsigelsesmæssigt
  • på videnskabeligt niveau at reflektere over forholdet mellem tekster og deres kulturelle forankring.

 

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTekstanalyse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport på tysk.

Projektrapporten betragtes som de studerendes fælles ansvar.

Sidetal: Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved individuelle projekter.

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.

Reeksamen afholdes efter de gældende regler for projektprøve som skitseret i eksamensordningen.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTextual Analysis
ModulkodeBATYSK209
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i tysk og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet