Grammatik og sprogbeskrivelse III

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • videregående studier inden for de væsentligste områder af den tyske grammatik.

Læringsmål

Viden

 • udvalgte områder af den tyske grammatik og sikker beherskelse af begrebsapparat og metode til beskrivelse af grammatiske strukturer.

Færdigheder

 • at analysere tyske tekster med henblik på en beskrivelse af de heri forekommende grammatiske fænomener og disses funktion ved hjælp af sprogvidenskabelige analysemetoder
 • at formidle viden om grammatiske fænomener og strukturer i en adækvat videnskabelig form.

Kompetencer

 • på videnskabeligt niveau at reflektere over og tilrettelægge eget arbejde med analyse af grammatiske fænomener og strukturer.

Undervisningsform

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrammatik og sprogbeskrivelse III
Prøveform
Mundtlig
Den studerende skal redegøre for et større grammatisk emne samt karakterisere grammatiske problemstillinger på grundlag af en forelagt ulæst tysk tekst. Der må ikke anvendes hjælpemidler.
Normeret prøvetid: 30 min. med en forberedelsestid på 60 min.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGrammar III
ModulkodeBATYSK201614
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet