Litteraturhistorisk emnestudium

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • viden om og forståelse af tysk litteratur- og kulturhistorie fra 1750 til nutiden
 • grundlæggende forståelse af teksters periodicitet
 •  teoretiske og metodiske aspekter af tysk litteraturhistorie
 • et udvalgt emne inden for området gennem et projektbaseret emnestudie.

Færdigheder

 • at kunne analysere tysksprogede litterære tekster med henblik på en beskrivelse af tekstens placering i en social- og kulturhistorisk kontekst
 • at analysere tekster med særlig vægt på periodespecifikke træk
 • at formidle viden om litterære tekster og litteraturvidenskabelige problemstillinger i en adækvat form
 • at definere og analysere litteraturvidenskabelige problemstillinger
 • at anvende relevant teori og metode om tysk litteraturhistorie

Kompetencer

 • at diskutere valg af teori og metode
 • at udvikle egen litteraturanalyse- og fortolkningskompetence i forhold til tysksproget litteratur gennem selvstændig læsning, dialog og refleksion
 • på videnskabeligt niveau at reflektere over forholdet mellem tekster og deres kulturelle forankring.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitteraturhistorisk emnestudium
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Projektrapporten skal være på tysk og betragtes som de studerendes fælles ansvar.

Sidetal: Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved individuelle projekter.

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.

Vægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Reeksamen afholdes efter de gældende regler for projektprøve som skitseret i eksamensordningen.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterary History Theme Studies
ModulkodeBATYSK2014
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i tysk og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet