Skriftlig sprogproduktion III

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • sikker praksisviden om skriftlig udtryksfærdighed på tysk
  • sikker praksisviden om oversættelse mellem dansk og tysk
  • sikker viden om strukturelle og semantiske forskelle og ligheder mellem dansk og tysk.

Færdigheder

  • at udtrykke sig på et idiomatisk adækvat tysk skriftsprog uden eller kun med få basale grammatiske fejl
  • at oversætte danske tekster til ortografisk, morfologisk, leksikalt og syntaktisk korrekt tysk
  • at oversætte tyske tekster til ortografisk, morfologisk, leksikalt og syntaktisk korrekt dansk
  • at arbejde kontrastivt med tysk og dansk, dvs. analysere og sammenligne de to sprogs struktur og semantik og overføre betydningsindhold, udtrykt i det ene sprog til det tilsvarende betydningsindhold i det andet sprog, i tekster karakteriseret ved sproglig og indholdsmæssig kompleksitet.

Kompetencer

  • at reflektere over og tilrettelægge eget arbejde med den sproglige fremstilling på tysk.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkriftlig sprogproduktion III
Prøveform
Skriftlig
Prøven består i oversættelse til tysk af en nutidig dansk normalprosatekst, oversættelse til dansk af en nutidig tysk normalprosatekst samt en prøve i fri skriftlig udtryksfærdighed ud fra et udleveret tekstmateriale, som lægger op til tekstdiskussion.

Alle hjælpemidler må anvendes.
Normeret prøvetid: 5 timer.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWritten Communication III
ModulkodeBATYSK2012
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i tysk og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet