Socialt arbejde - Vidensbasering og udvikling

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på udvikling og forskningsbasering af socialt arbejde som fag og profession. Der lægges vægt på vidensformer, videnskabsteori, projektdesign og konkrete metoder til at skabe viden om og udvikle socialt arbejdes praksis.

 

Læringsmål

Viden

  • Vidensformer og videnshierakier
  • Grundlæggende begreber og paradigmer i videnskabsteori
  • Projekt design og projektarbejdsmetoder
  • Teorianvendelse
  • Systematisk litteratursøgning på forskningsdatabaser

Færdigheder

  • Udforme, afgrænse og begrunde relevant problemstilling
  • Kritisk udvælge relevant viden
  • Begrunde teorivalg

Kompetencer

  • Udforme projektdesign herunder reflektere over videnskabssyn og kriterier for kvalitetsbedømmelse

Undervisningsform

Modulet er placeret på 7. semester, hvor de studerende med afsæt i problembaseret læring opnår en selvstændig tilgang til at udvikle deres egne problemorienterede, interpersonelle, strukturelle og metakognitive kompetencer i relation til professionsudøvelsen.

På modulet anvender de studerende deres evner til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne arbejde problemorienteret med komplekse autentiske problemstillinger i henhold til modulets indhold og læringsmål. Pædagogisk er der fokus på, at de studerede på dybdegående, forskningsbaseret, selvstændig og analytisk-kritisk vis individuelt og/eller i grupper kan identificere og udforske problemstillinger knyttet til det sociale arbejdes praksis med henblik på at bidrage til dets udvikling. Der lægges vægt på, at de studerende udvikler deres evne til at kunne reflektere over og begrunde valg med afsæt i forskningsviden, herunder teorier og metoder, samt at organisere disse i et projektdesign. Der lægges vægt på både mundtlige og skriftlige kompetencer.

Modulet bygger ovenpå 6. semester og giver de studerende kompetencer til at gennemføre Bachelorprojektet.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialt arbejde - Vidensbasering og udvikling
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Work – Knowledge Base and Development
ModulkodeBASRG202013
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerProfessionsbachelor som socialrådgiver
StudienævnStudienævn for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet