Det danske samfund i sociologisk belysning

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Modulet giver en indføring i det danske samfund i et sociologisk perspektiv. Centrale institutioner, strukturer og systemer bliver behandlet ud fra et mikro-, meso- og makrosociologisk perspektiv. Modulet giver de studerende en indsigt i og overblik over, hvad Danmarks placering i det internationale samfund har af betydning for bl.a. arbejde, familie, identitetsdannelse og social differentiering. 

Mål
Målet for modulet er at give den studerende en grundlæggende indføring i det kontemporære danske samfund i et sociologisk perspektiv.

Læringsmål

Viden

  • opnår en grundlæggende forståelse for det danske samfund i et sociologisk perspektiv

Færdigheder

  • kan differentiere mellem sociologiske fænomener på hhv. mikro-, meso-  og makroniveau

Kompetencer

  • kan identificere sociologisk interessante spørgsmål, som kan være genstand for en videnskabelig problemstilling og som kan analyseres ved hjælp af sociologiske teorier og metoder

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med seminar.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDet danske samfund i sociologisk belysning
Prøveform
Skriftlig
Modulet evalueres i en individuel skriftlig prøve af 3 timers varighed
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSociological Approaches to the Danish Society
ModulkodeBASOC20223
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet