Kriminologi

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Formålet med faget er at give en bred introduktion til kriminologien. Kriminologien rummer mange forskellig- artede teoretiske perspektiver og har samtidig en bred berøringsflade med sociologien. På kurset vil væsentlige teorier på feltet blive behandlet. Det gælder blandt andet:

  • Tanker om kriminalitet, straf og tæthed af Nils Christie, der indtil han for nyligt gik bort af mange blev betragtet som Nordens største kriminolog.
  • Michel Foucaults tanker om overvågning og straf, der for mange åbnede øjnene for en ny tilgang til disse emner.
  • Lawrence Cohen og Marcus Felsons perspektiv på kriminalitet, der ofte bliver anvendt i kriminalitets- forebyggelse.
  • Kulturel kriminologi som er en nyere strømning med begyndelse i midten af 1990’erne og som lægger vægt på at både kriminalitet og kriminalitetskontrol er produkter af magtforhold og kultur.

Undervisningen vil lægge vægt på en forståelse af teorier og eksamensformen er en individuel skriftlig besvarelse.

At vælge kriminologi som sit valgfag kan være aktuelt af flere grunde. En grund kan være ren interesse for kriminologien. En anden grund kan være, at kriminologien er et voksende felt i Danmark og man derfor gerne vil lære den bedre at kende. En tredje grund kan være, at man gerne vil kende mere til kriminologien inden, at man beslutter sig for, om man vil være studerende på Danmarks første og eneste kandidatuddannelse i kriminologi her ved AAU.

Læringsmål

Viden

  • viden indenfor valgfagets temaområde på et grundlæggende niveau

Færdigheder

  • formulere, vurdere og formidle centrale problemstillinger inden for valgfagets emneområde

  • belyse, diskutere og analysere aktuelle problemstillinger inden for valgfagets temaramme i et kriminologisk/sociologisk perspektiv

Kompetencer

  • På selvstændigt grundlag kan reflektere over centrale problemstillinger inden for valgfagets tema herunder konkurrerende perspektiver, metoder og anvendelsesområder.

Undervisningsform

Modulet er et teoretisk kursusmodul, der afvikles som en forelæsningsrække

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKriminologi
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes med en individuel skriftlig prøve af 24 timers varighed. Prøverne bedømmes internt efter 7- trinskarakterskalaen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCriminology
ModulkodeBASOC202010B
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet