Hverdagsliv, kultur og emotioner

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Emnespecialiseringen Hverdagsliv, kultur og emotioner har til formål at give de studerende en bredt funderet, men samtidig også videregående introduktion til den sociologiske forskning i følelser som en vigtig bestanddel af studiet af hverdagsliv og kultur. Formålet med emnespecialiseringen er således at fremdyrke og styrke refleksionen over og interessen for at studere følelser som en vigtig optik, hvorigennem man kan forstå, belyse og analysere en lang række forskellige samfundsforhold på både mikro-, meso- og makroplan.

Indhold
Emnespecialiseringen i Hverdagsliv, kultur og emotioner og dens kursusrække indgår som en del af specialiseringssporet Hverdagsliv, kultur og samtidsdiagnoser. I kursusrækken gennemgås der både generelle sociologiske og en række mere følelsesspecifikke temaer. Kurset indledes med en generel introduktion til emotionssociologien, hvorefter der fokuseres på en række specifikke følelser og deres samfundsmæssige betydning (som regel to-tre relaterede følelser pr. forelæsningsgang). Gennem kurset præsenteres de studerende for både teoretiske, empiriske og metodiske problemstillinger i relation til studiet af følelser og ikke mindst i forhold til nødvendigheden af at forstå følelser som en iboende del af hverdagsliv og kultur.

Emnespecialiseringen og dens kursus bygger videre på og refererer tilbage til den mere generelle introduktion til Følelsernes sociologi og forskellige klassiske og nyere følelsessociologiske teorier, der blev forestået på en stream på 4. semester.

Læringsmål

Viden

Det er målet at den studerende efter modulet:

  • opnår en videregående indsigt i sociologiske problemstillinger inden for specialiseringens emneområde
  • opnår en videregående kendskab til flere områder eller temaer inden for specialiseringens emnefelt

Færdigheder

Det er målet at den studerende efter modulet:

  • kan vurdere og belyse specialiseringens problemstillinger på et fagligt højt niveau
  • kan beskrive og gengive centrale klassiske og nyere teorier af relevans for specialiseringen på et fagligt højt niveau
  • kan relatere sociologien til de videnskabsteoretiske grundlagsproblemer, der er relevante for specialiseringen
  • kan udvikle for specialiseringen relevante sociologiske forskningsdesigns
  • kan vurdere, analysere og forholde sig kritisk til udviklingen inden for specialiseringens funktionsområde

Kompetencer

Det er målet at den studerende efter modulet:

  • har evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af for specialiseringen relevante begrebsdannelser og teorier samt de for problemstillingen relevante metodiske tilgange

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHverdagsliv, kultur og emotioner
Prøveform
Skriftlig
Modulet evalueres ved en skriftlig prøve af 24 timers varighed. Prøverne bedømmes internt efter 7-skalaen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEverydaylife, Culture and Emotions
ModulkodeBASOC201316C
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet