Historie og samfundsforhold i den spansksprogede verden

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Spaniens og Latinamerikas historiske, sociale og politiske udvikling i nyere tid (20. og 21. århundrede).

Færdigheder

  • at præsentere og diskutere viden om ovennævnte fagområde i en klar, struktureret og forståelig form
  • at kommunikere viden om det 20. og 21. århundredes sociale, politiske og kulturelle tendenser på en klar, struktureret og forståelig måde
  • at diskutere politiske, sociale, kulturelle og politiske begivenheder, produkter og/eller tekster i relation til moderne historiske fænomener og processer
  • at vurdere og evaluere en række kildematerialer som monografier, videnskabelige tidsskriftsartikler, mediejournalistiske kilder, videomateriale, podcasts og forskellige slags digitale arkiver, der vil fremme forståelsen for modulets emner.

Kompetencer

  • at anvende grundlæggende teoretisk og empirisk viden til analyse og bearbejdning af konkrete historiske hændelser og forløb og sociale problemstillinger inden for området Historie og samfundsforhold.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHistorie og samfundsforhold i den spansksprogede verden
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje på dansk, hvis præcise indhold fastlægges af underviseren ved semesterstart.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHistory and Society of the Spanish-speaking World
ModulkodeBASISSPA2203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i sprog og internationale studier, spansk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet