Grammatik I

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • at anvende almengrammatiske områder såsom sætnings- og ledanalyse og ordklasselære
  • det spanske sprogs syntaks og morfologi inden for udvalgte områder
  • begrebsapparat og metode til beskrivelse og analyse af grammatiske strukturer inden for fremmedsproget.

Færdigheder

  • at anvende almengrammatisk viden på konkrete spanske eksempler
  • at genkende og anvende udvalgte syntaktiske og morfologiske størrelser inden for spansk
  • at genkende og beskrive enkle grammatiske strukturer inden for udvalgte områder vha. begrebsapparat og metode.

Kompetencer

  • at reflektere over og tilrettelægge eget arbejde med den sproglige fremstilling.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrammatik I
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve. Prøven består af en skriftlig stedprøve af 2 timers varighed. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGrammar I
ModulkodeBASISSPA204
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet